Jaarkalender
1 september
Jaarkalender

Printbare versie, zie hier

12 september - 23 september
Start (kennismakings) gesprekken

Gesprekken worden overdag (onder werktijd) gepland

4 oktober
Studiedag stichting OPO-R

Alle leerlingen vrij

24 oktober - 28 oktober
Herfstvakantie

Vrijdag 21 oktober alle leerlingen om 12.00 uur vrij

18 november
Studiedag

Alle leerlingen vrij

5 december
Sinterklaasfeest

6 december
Studiedag

Leerlingen vrij

22 december
Kerstfeest (nog onder voorbehoud)

26 december - 6 januari
Kerstvakantie

Alle leerlingen vrijdag 26-12-2022 om 12.00 uur vrij.

6 februari
Studiedag

Alle leerlingen vrij

13 februari - 24 februari
Oudergesprekken (nav het rapport)

Gesprekken worden overdag (onder werktijd) gepland

13 februari - 15 februari
Definitief advies gesprekken groep 8

Gesprekken worden overdag (onder werktijd) ingepland

27 februari - 3 maart
Voorjaarsvakantie

6 maart - 10 maart
Aanmelden V.O. door ouders met kinderen in gr 8.

7 april
7 april t/m 10 april Paasweekend.

Alle leerlingen vrij op vrijdag 7 april en op maandag 10 april.