Jaarkalender
23 december
Kerstviering

25 december - 9 januari
Kerstvakantie

10 januari
Nieuwjaarsviering

17 januari - 28 januari
Afname CITO M-toetsen

19 januari
kleuters vrij

10 februari
Studiedag

11 februari
Rapport mee

15 februari - 17 februari
Oudergesprekken

26 februari - 6 maart
Voorjaarsvakantie

14 maart - 7 april
Project

23 maart
kleuters vrij

14 april
Studiemiddag

15 april - 18 april
Goede Vrijdag en 2e Paasdag

22 april
Koningsspelen

23 april - 8 mei
Meivakantie