Jaarkalender
4 oktober
Studiedag

5 oktober
Studiedag

16 oktober - 24 oktober
Herfstvakantie

16 november - 18 november
Oudergesprekken

3 december
Sinterklaasfeest

6 december
Studiedag

23 december
Kerstviering

25 december - 9 januari
Kerstvakantie

10 januari
Nieuwjaarsviering

17 januari - 28 januari
Afname CITO M-toetsen

19 januari
kleuters vrij

10 februari
Studiedag

11 februari
Rapport mee

15 februari - 17 februari
Oudergesprekken

26 februari - 6 maart
Voorjaarsvakantie