10 minutengesprekken

  • 8 februari 2021

In de week van maandag 8 t/m donderdag 11 februari zullen er 10 minutengesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht van uw kind(eren) de resultaten van het rapport en de afgenomen CITO M-toetsen met u bespreken.

Afhankelijk van de ontwikkeling m.b.t. corona kunnen de gesprekken via Microsoft Teams plaatsvinden of fysiek op school. Bij fysiek op school plannen we de gesprekken op dinsdag en donderdag, waarvan op 1 van deze dagen ook in de avond gesprekken zullen plaatsvinden.
Bij videobellen zullen de gesprekken verdeeld over de 4 dagen plaatsvinden en zal er ook 1 avond beschikbaar zijn.