Ouders

Ouderraad (OR)

Wat doet de ouderraad?

* Bekostigen en organiseren van activiteiten  o.a. Sinterklaas, disco, zomerfeest, afscheid groep 8.

* In overleg met het team, eten en drinken verzorgen tijdens activiteiten waaraan de school deel neemt. Bijvoorbeeld tijdens het korfbaltoernooi en schoolvoetbaltoernooi.

* Op verzoek van het team kan er financieel worden bijgedragen aan verplichte schoolactiviteiten ( bijvoorbeeld busvervoer naar een excursie) of (spel)materialen/workshop voor school.

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt door de school het schoolreisje georganiseerd inclusief  de inning van de totale schoolreiskosten.


Ouderraadsvergadering 2018-2019

De vergaderingen vinden plaats op dinsdag om 20:00 uur op school. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van obs De Moespot. Heeft u punten waarvan u vindt dat ze in de ouderraad besproken moeten worden? Kom ze vertellen tijdens een vergadering, mail het naar or.moespot@opo-r.nl of geef het door aan een van de leden. Wanneer u belangstelling heeft om in de ouderraad zitting te nemen, bent u van harte welkom.  

Notulen van de vergaderingen kunt u opvragen op bovenstaand mailadres.

 

Vergaderdata OR 2018-2019

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage.

Uit de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad van obs De Moespot worden alle eerder genoemde activiteiten betaald. Af en toe betaalt de ouderraad ook mee aan aanvullende materialen die voor de school nodig zijn. Zo is uit de ouderbijdrage in het verleden meebetaald aan de diverse speeltoestellen op het schoolplein, en de aankleding en inrichting van het toneel.

Om dit allemaal mogelijk te kunnen blijven maken, verzoeken wij u om uw vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 20 per kind, maar het staat u natuurlijk vrij om meer over te maken. Wij verzoeken u om het gevraagde bedrag voor 31 oktober 2018 over te maken op rekeningnummer NL65RABO036.29.40.681 t.n.v. Ouderraad obs De Moespot te Tiel. Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren). 


WIE IS WIE IN DE OUDERRAAD 2018 - 2019

De ouderraad bestaat uit: 

Gegevens

Foto

Ouder van

Wilma Kara                                             

                                                         Voorzitter


 wilma.jpg

Max(8) en Fenne (6)

Karin Burgers

                                                          Secretaris

 

 

 

 

 

Karin.jpg

Floor (4)

Frøken van het Hoofd                             

                                                        


 Froken.png

Flynn (4)

Astrid Stronks                                          

 Astrid.jpg

Isa (7)

Mariska Schoot                                         


 Mariska.png

 Fieke (6) en Thijn (4)

 Laura Regelink

 

 

 

 

 

 

 Laura.jpg

 Enzo (5)

 Juanita van Arkel

 

 

 

 

 IMG-20170627-WA0001.jpg Djelina (3)

Renske Spelbos

 

 

 

 

   

Sita Vulto

 

 

 

 

  Saskia (2)

Namens het team

Jolanda Verdonschot

e-mail: j.verdonschot@opo-r.nl