ONDERWIJS

Inspectie

Als school zijn wij continu bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen of te verbeteren. Onze criteria zijn echter niet de enige criteria die worden gehanteerd om de kwaliteit van ons onderwijs vast te stellen. Net als iedere school vallen wij onder de Inspectie van het Onderwijs.

De school valt onder regulier toezicht.

 

Klik hier om het laatste Inspectierapport downloaden.