ONDERWIJS

Jaarplan

Het jaarplan is een afgeleid plan van het schoolplan. Het gaat over de inhoudelijke verbeterpunten over één jaar. Binnen onze stichting hebben we ervoor gekozen om te werken met jaarplannen per kalenderjaar, in plaats van jaarplannen in schooljaren zoals binnen het onderwijs veelal gebruikelijk is.

 

Dit schooljaar staan de volgende verbeterpunten centraal:

- Schoolondersteuningsprofiel

- Oriëntatie op jezelf en de wereld

- Muziek in de klas

- Vak- en groepsoverstijgend werken

- Werken vanuit doelen / Eigenaarschap

- Kwaliteitszorg

- ICT / 21st Century Skills

- Lezen

- Pedagogisch handelen 

 

Voor het volledige jaarplan, klik HIER