ONDERWIJS

Leerresultaten

Op obs De Moespot willen we leerlingen begeleiden en stimuleren om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Niet elke ontwikkeling is echter meetbaar of makkelijk weer te geven in resultaten.

 

De cognitieve (leer)ontwikkeling is dat wel. Wij willen naar alle ouders/verzorgers transparant zijn in de leerresultaten die onze leerlingen behalen. In de contactmomenten met ouders/verzorgers gebeurt dat op individueel niveau. Ook kunnen ouders deze gegevens terugvinden in hun persoonlijke ouderportaal.
Op groeps- en schoolniveau worden deze gegevens besproken binnen de MR.

 

De resultaten die verschillende groepen behalen staan niet op zichzelf. Er zijn vele factoren die binnen een groepssamenstelling invloed hebben op de resultaten die behaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan; intelligentie, achtergrond, thuissituatie, aangeboden lesstof, motivatie, concentratie, ouderparticipatie, kwaliteit van onderwijs, etc.

 

Er zijn verschillende soorten resultaten waar we als school mee werken; wij nemen naast onze methodegebonden toetsen ook twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af bij de basisvaardigheden. De volgende toetsen worden gebruikt:

 

  • Cito Taal voor Kleuters                    Groep 1 en 2
  • Cito Rekenen voor Kleuters            Groep 1 en 2
  • Cito DMT 2009 (technisch lezen)  Groep 3 t/m 8
  • Cito Begrijpend lezen                      Groep 3 t/m 8
  • Cito Spelling                                      Groep 3 t/m 8
  • Cito Spelling werkwoorden            Groep 7 en 8
  • Cito Rekenen                                    Groep 3 t/m 8
  • Centrale Eindtoets                           Groep 8

Als school zitten we de laatste jaren in een stijgende lijn qua eindresultaten. Om absolute scores te vergelijken met andere scholen dient er wel rekening gehouden te worden met de leerling populatie en de daarbij behorende gewichtentelling. De volgende scores zijn de afgelopen drie jaren behaald:

2014-2015

2015-2016

2016-2017

532,8

534,0

537,0

 

Voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) maken we gebruik van ZIEN.

 

Hieronder vindt u een informatiefolder betreffende de cito's die wij op school afnemen.

cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs.pdf