ONDERWIJS

Beleid en Protocollen

Als school hebben we op veel verschillende terreinen beleid en/of protocollen opgesteld. Dit geeft richting en duidelijkheid ten aanzien van ons handelen, voor zowel onszelf als voor ouders en leerlingen. Vaak betreft het kaders die gericht zijn op het primaire proces en minder relevant zijn voor op onze site.

Beleid en protocollen waar u als ouder (ook) mee te maken kunt krijgen staan hieronder weergegeven. 

 

- Schoolveiligheid


Pestprotocol_pdf.pdf