ONDERWIJS

Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven waar wij voor staan en gaan de komende vier jaren. Het schoolplan heeft inhoud gekregen met inbreng van zowel team als ouders en is vastgesteld door MR en het bestuur.

 

Schoolplan obs De Moespot

 

Wilt u weten hoe de Moespot het doet ten op zichte van andere scholen, dan klikt u hieronder.

Scholen op de kaart