ONDERWIJS

Sociaal en emotionele ontwikkeling

Schoolmaatschappelijk werk
De contactpersoon van het STMR voor het School Maatschappelijk Werk is Marlies van Diejen-Verkleij. U kunt bij haar terecht voor tips en adviezen op het gebied van gedrag en opvoeding. Daarbij kunt u denken aan zaken rond thema's als consequent zijn, echtscheiding, slapen, belonen, grenzen en regels, strijd tijdens het eten etc. Marlies werkt op maandag en donderdag. Als u iets met haar wilt bespreken of advies wilt over opvoedingsvraagstukken, dan kunt u haar op de volgende wijze bereiken: tel (06-54762148) of e-mail (mvandiejen@stmr.nl

 

Logopedie


Wat is logopedie?

Logopedie is alles wat te maken heeft met de (mondelinge) communicatie. Een logopedist houdt zich bezig met álles wat met spreken en begrijpen te maken heeft. Logopedie is méér dan spraakles alleen.

Waarom logopedie op onze school?

Goed leren spreken en begrijpen van taal is voor een kind van groot belang. Het is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling. Ook beïnvloedt het de leerprestaties, zoals het lezen en schrijven.
Bovendien is goed kunnen communiceren in het dagelijks leven onmisbaar.

Wanneer logopedie?

Om na te gaan of de kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal éénmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel de screening genoemd. Dit gebeurt rond de 5e verjaardag van het kind. Ouders van de betreffende kleuters krijgen bericht door middel van een brief waarin het onderzoek staat aangekondigd. Aan de screening zijn geen kosten voor u verbonden. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat van de screening en of logopedische hulp al dan niet gewenst is. 

Heeft u nog vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over het spreken van uw kind, kunt u altijd zelf contact opnemen met de logopediste van onze school Gaby Rookus via: grookus@ggdgelderlandzuid.nl . Dit geldt voor alle leerlingen van De Moespot.