WIE ZIJN WIJ?

Visie en kernwaarden

Op de Moespot doen leerlingen ertoe, worden zij gestimuleerd om zichzelf te zijn.
Wij dagen leerlingen uit om hun interesses en talenten te ontwikkelen en om het maximale uit zichzelf te halen.
Op de Moespot dragen leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, voor elkaar en voor de wereld om hen heen.
We stimuleren leerlingen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, sociaal en kritisch individu zodat zij aan het eind van groep 8 zelfverzekerd en goed voorbereid de Moespot verlaten om de toekomst in te stappen.

 

Binnen ons onderwijs staan vier kernwaarden centraal:

 

Betrokkenheid (het sociaal-pedagogisch klimaat, de veilige leeromgeving, relatie leerkracht-ouders-leerling en kindgericht onderwijs).

 

Uitdagend (onderwijs op maat, aansluiten bij het niveau en uitdaging geven richting een hoger niveau, het maximale uit het kind halen en de talenten benutten).

 

Eigentijds (onderwijs dat aansluit bij de huidige tijd, moderne hulpmiddelen zoals ICT, een voorbereiding op de toekomst).

 

Eigenaarschap (het stimuleren van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en autonomie bij de leerlingen in een goede samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling).