<strong>De Moespot is een openbare, middelgrote school. De school staat op de grens van de wijken Rauwenhof en Drumpt. Als openbare school maken wij deel uit van het scholeneiland Rauwenhof. Ons streven is meer leerlinggericht onderwijs binnen de groep t.o.v. klassikaal onderwijs.</strong><br /> <br /> Hierbij is er veel oog en aandacht voor differentiatie, waarbij leerlingen de leerstof zoveel mogelijk op hun eigen niveau krijgen aangeboden. Meer hierover leest u bij &lsquo;visie en kernwaarden&rsquo;.<br /> <br /> Ons streven is om de leerlingen een brede basis mee te geven. Dit houdt in dat er, naast de aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal, ook veel aandacht is voor wereld ori&euml;nterende- en kunstzinnige vakken. Zo hebben wij al jaren een samenwerking met &lsquo;Zinder&rsquo; (voorheen &lsquo;De Plantage&rsquo;), waarmee we samen &lsquo;Muziek in de Klas&rsquo; vormgeven.<br /> <br /> Daarnaast besteden wij uiteraard ook ruim aandacht aan sociale vaardigheden. Dit is goed merkbaar aan de fijne, gemoedelijke sfeer die er in de school heerst.<br /> <br /> Binnen ons eigentijdse onderwijs hebben wij streefdoelen die niet alleen maar uit kennisoverdracht bestaan, maar zeker ook op vaardigheden die nodig zijn om in de toekomstige maatschappij te kunnen participeren, de zogenoemde 21st century skills. Dit komt op allerlei momenten terug, bijvoorbeeld tijdens creatieve circuits, maar ook tijdens (school)projecten of bij de ge&iuml;ntegreerde vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.<br /> <br /> Hierbij proberen wij de inbreng van de leerlingen in hun eigen leerproces steeds verder te vergroten. Vanuit dit eigenaarschap ontstaat er namelijk betrokkenheid. Vanuit betrokkenheid wordt er echt geleerd. Betrokkenheid zoeken en vragen we ook bij en van onze ouder(s)/ verzorger(s). Alleen in samenwerking met ouder(s)/ verzorger(s) kan het optimale leerklimaat voor leerlingen worden verzorgd. Dit streven wij na op zowel praktisch als inhoudelijk gebied; ouderhulp en ouderparticipatie.<br /> <br /> Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Leest u dan verder op onze site of maak een afspraak voor een rondleiding.<br /> <br /> Met vriendelijke groet,<br /> Eric Vos<br /> Directeur de Moespot<br /> &nbsp;