Onze school

De Missie:
De Moespot is een middelgrote, openbare basisschool in de wijk Rauwenhof. We bieden kinderen een sterk leerklimaat in een veilige, toegankelijk en gastvrije school. Waar we kinderen met plezier leren groeien.
Met goede afstemming tussen ouders, kind en leerkrachten en onze partners. Met toekomstgericht onderwijs waarmee we ieder kind uitdagen om op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. Met kennis en kernvaardigheden op het gebied van persoonlijkheid, sociale emotionele vaardigheden en met wereldbewustzijn. Zodat ze als zelfbewuste en sociale mensen goed vooruit kunnen in een wereld die in verandering is. Terugdenkend aan een voedende en plezierige tijd samen op De Moespot.
 
De slogan
Onze slogan is: Een onvergetelijke schooltijd!

Basisvaardigheden voor het leven
Wereldwijs
Het kind weet wat er leeft en speelt in de moderne samenleving. Beschikt over basiskennis
 
Sociaal vaardig
Het kind leert zichzelf te zijn met en tussen anderen. Leert om te luisteren en om anderen te respecteren en leert om samen te spelen, te leren en te werken.
 
Zelfbewust
Het kind leert zelfstandig te zijn en is zich bewust van zijn/haar groei, talent en handelen. Is kritisch, weerbaar en in staat om gezonde keuzes voor zichzelf te maken

Persoonlijkheid
Open, warm, nieuwsgierig, enthousiast, zorgzaam en gedreven.
 
De Visie
De Moespot biedt kinderen een plezierige en onvergetelijke schooltijd waarbij ze zich persoonlijk en samen voorbereiden en toerusten voor de wereld van morgen. De Moespot is een expressieve school. Met dus ook een expressieve boodschap. Met ‘een onvergetelijke schooltijd’ zetten we een belangrijk gevoel centraal. Een gevoel dat we als ouders zoeken voor onze kinderen. Het gaat over alles dat je meekrijgt op school. En ook dat wat je bijblijft van je tijd op school. Die leraar die je de ogen opent. Waar je vriendschappen voor het leven maakt. Hoe je leert van je successen én je mislukkingen. Hoe je met elkaar plezier maakt. Bijzondere schoolprojecten en uitstapjes maakt. De tijd waarin je ontdekt dat je een kind bent tussen anderen. Dat iedereen anders is en anders denkt. Waar je leert waar je wel en niet goed in bent. Meer dan alle basisvakken dus. Schooltijd zien wij als een verantwoordelijkheid. De Moespot bereidt kinderen voor op de wereld van morgen. In al z’n facetten. We dagen ieder kind uit op zijn of haar eigen niveau zodat ze als zelfbewuste mensen met vertrouwen vooruit kunnen in de wereld. Terugdenkend aan een mooie tijd op school.
 
Hoe we dat doen
Afgestemd op de leerling: Leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. De leerling is samen met de leerkracht en de ouders verantwoordelijk voor het leerproces. Door actief mee te denken en initiatief te nemen, ontwikkelt de leerling zich tot een zelfstandig en kritisch kind dat weet wat zijn eigen mogelijkheden zijn. 

Kwaliteit: Leerkrachten zijn zich bewust van hun belangrijke rol in het leerproces van de leerlingen. Hierdoor zien ze ook de noodzaak om zich continu te verbeteren en te ontwikkelen.  
 
Zelfstandig werken: Leerlingen leren om de (mede-)verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces, zo ontwikkelen zij eigenaarschap en leren zij verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen.
 
Betrokkenheid: Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders bieden we een sterk pedagogisch klimaat. De Moespot kenmerkt zich door een grote mate van sociale veiligheid, waarin samenwerken en elkaar helpen centraal staat. Een klimaat waarin je de ruimte krijgt en ervaart om te zijn wie je bent.
 
Uitdaging: We bieden een omgeving waarin de leerling zijn talenten, interesses en (onderwijs-) behoeftes kan ontwikkelen. De leerkracht zet zijn/haar professionaliteit in om het maximale uit het kind te halen en uitdaging te bieden gericht op het bereiken van een hoger niveau. 
 
Innovatief: Wij willen de leerprocessen en leerresultaten altijd verbeteren/innoveren en gaan uit van een creatieve, flexibele, onderzoekende en oplossingsgerichte houding bij leerlingen en leerkrachten. We sluiten aan bij de actuele wensen vanuit de maatschappij en de mogelijkheden van nu en in de toekomst.