https://moespot-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Stichting OPO-R De Moespot

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

  • Bekostigen en organiseren van activiteiten o.a. Sinterklaas, disco, zomerfeest, afscheid groep 8.
  • In overleg met het team, eten en drinken verzorgen tijdens activiteiten waaraan de school deelneemt. Bijvoorbeeld tijdens het korfbaltoernooi en schoolvoetbaltoernooi.
  • Op verzoek van het team kan er financieel worden bijgedragen aan verplichte schoolactiviteiten (bijvoorbeeld busvervoer naar een excursie) of (spel)materialen/ workshop voor school.
  • Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt door de school het schoolreisje georganiseerd inclusief de inning van de totale schoolreiskosten.

 
WIE IS WIE IN DE OUDERRAAD 2020-2021
De ouderraad bestaat uit: 

Gegevens Ouder van
Karin Burgers
Secretaris
Floor (6) en Lex (3)
Jessica Bouwens
Penningmeester
Emma (8) en Daan (4)
Mariska Schoots 
 
 Fieke (8) en Thijn (6)
Laura Regelink
 
Enzo (7)
Marjolein Prijn-Evers
 
 Sophie (3)
Sita Vulto
 
Saskia (4) en Alexander (1)
(Vacature)
 
 
(Vacature)
 
 
Namens het team
Wendy van Hemert
 
E-mail: w.hemert@opo-r.nl
          
 

 
Ouderraadsvergadering
De vergaderingen vinden plaats op dinsdag om 20:00 uur op school. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van De Moespot. Heeft u punten waarvan u vindt dat ze in de ouderraad besproken moeten worden? Kom ze vertellen tijdens een vergadering, mail het naar or.moespot@opo-r.nl of geef het door aan een van de leden. Wanneer u belangstelling heeft om in de ouderraad zitting te nemen, bent u van harte welkom. Notulen van de vergaderingen kunt u opvragen op bovenstaand mailadres.
 
Vergaderdata OR 2020-2021:
 
 
 
Vrijwillige ouderbijdrage.
Uit de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad van De Moespot worden alle eerdergenoemde activiteiten betaald. Af en toe betaalt de ouderraad ook mee aan aanvullende materialen die voor de school nodig zijn. Zo is uit de ouderbijdrage in het verleden meebetaald aan de diverse speeltoestellen op het schoolplein en de aankleding en inrichting van het toneel.
Om dit allemaal mogelijk te kunnen blijven maken, verzoeken wij u om uw vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 20 per kind, maar het staat u natuurlijk vrij om meer over te maken. Wij verzoeken u om het gevraagde bedrag voor 31 oktober 2020 over te maken op rekeningnummer NL65RABO036.29.40.681 t.n.v. Ouderraad obs De Moespot te Tiel. Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren).