Ouderraad

Wat doet de ouderraad?
  • Bekostigen en organiseren van activiteiten o.a. Sinterklaas, disco, zomerfeest, afscheid groep 8.
  • In overleg met het team, eten en drinken verzorgen tijdens activiteiten waaraan de school deelneemt. Bijvoorbeeld tijdens het korfbaltoernooi en schoolvoetbaltoernooi.
  • Op verzoek van het team kan er financieel worden bijgedragen aan verplichte schoolactiviteiten (bijvoorbeeld busvervoer naar een excursie) of (spel)materialen/ workshop voor school.

De Ouderraad bestaat per schooljaar 2023-2024 uit de volgende enthousiaste ouders:
 
Wie? Ouder van Rol
Rick van Baren Aniek, groep 7 Voorzitter
Jessica Bouwens-Dumas Daan, groep 7 Penningmeester
Karin Grinwis-Burgers Lex, groep 6 Secretaris
Laura Metiary Volmer Yeshua, groep 5 en Isamae, groep 3 Lid
Nathalie van Lith Loïs, groep 6 en Vince, groep 2 Lid
Charlotte Smits Isa, groep 5 en Senn, groep 2 Lid
Annette van Doesburg Ruben, groep 6 en Julian, groep 4 Lid
Felix van Toorn Fleur, groep 4 en Bram, groep 1 Lid
Ouderraadsvergadering
De vergaderingen vinden plaats op dinsdag om 20:00 uur op school. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van De Moespot. Heeft u punten waarvan u vindt dat ze in de ouderraad besproken moeten worden? Kom ze vertellen tijdens een vergadering, mail het naar or.moespot@opo-r.nl of geef het door aan een van de leden. Wanneer u belangstelling heeft om in de ouderraad zitting te nemen, bent u van harte welkom. Notulen van de vergaderingen kunt u opvragen op bovenstaand mailadres.

Vrijwillige ouderbijdrage.
Uit de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad van De Moespot worden alle eerdergenoemde activiteiten betaald. Af en toe betaalt de ouderraad ook mee aan aanvullende materialen die voor de school nodig zijn. Zo is uit de ouderbijdrage in het verleden meebetaald aan de diverse speeltoestellen op het schoolplein en de aankleding en inrichting van het toneel.
Om dit allemaal mogelijk te kunnen blijven maken, verzoeken wij u om uw vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 22,00 per kind, maar het staat u natuurlijk vrij om meer over te maken. Wij verzoeken u om het gevraagde bedrag voor 15 november 2023 over te maken op rekeningnummer NL65RABO036.29.40.681 t.n.v. Ouderraad obs De Moespot te Tiel. Vermeld bij uw betaling voor- en achternaam en groep van uw kind(eren).