https://moespot-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolgids | Stichting OPO-R De Moespot

Schoolgids

Via onderstaande link komt u terecht bij de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. In deze gids vindt u naast de uitgangspunten en doelstellingen van de school ook informatie over de organisatie van de school. Deze gids is bedoeld voor ouder(s)/ verzorger(s) die hun kind(eren) op onze school hebben én voor ouder(s)/ verzorger(s) die een school voor hun kind(eren) zoeken.
 
De basisschool is een belangrijk deel van het leven van uw opgroeiende kind(eren). Ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort een basisschool kiezen staan voor een belangrijke keuze. U gaat op zoek naar een geschikte school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) met de basisschool. Het bezoeken van een basisschool is een groot onderdeel van het leven van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan uit van een goede veilige sfeer, waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen.
In deze gids leest u wat wij op De Moespot belangrijk vinden en waar we accenten leggen. Hoe we steeds vernieuwend bezig zijn en verbeterpunten aanpakken. We hopen dat u met belangstelling deze gids leest en een antwoord kunt vinden op allerlei vragen die u over onze school heeft. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij ons op school voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Neem dan gerust contact op met de directie van de school.

Klik hier voor de schoolgids