Blink

Dit is onze wereldoriëntatie methode voor groep 3 t/m 8. Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en biologie komen middels verschillende thema's aan bod. Leerlingen gaan tijdens zo'n thema ook een onderzoek uitvoeren en presenteren dit ook aan de klas en ook een aantal keer per jaar aan hun ouder(s)/ verzorger(s).