Expressiecircuit

Drie keer jaar hebben we een expressiecircuit van drie weken. Drie weken op rij op woensdag van 10.30-11.30 uur gaan leerlingen aan de slag met een gekozen opdracht. DIt kan iets knutselen zijn, schaken, dansen, koken, werken uit de techniektorens, enz. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 zitten op die momenten gemengd met elkaar. We werken dan groepsdoorbroken. Met de hulp van veel hulp(groot)ouder(s)/ verzorger(s) kunnen we 10 activiteiten voor de onderbouw en bovenbouw organiseren.
De eindreslutaten van de knustels worden in onze vitrine in de algemene hal getoond.