Leerlijnen bij de kleuters

Bij de groepen 1 en 2 werken we niet met een methode, maar werken we vanuit de leerlijnen. In onze thema's verwerken we de leerdoelen vanuit de leerlijnen die leerlingen in eind groep 1 en groep 2 moeten beheersen. Op deze manier kunnen we beter inspelen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en kunnen we hun ontwikkeling ook goed volgen.