Leerlingenraad

Op De Moespot hebben leerlingen een stem. Elk jaar wordt er een lid voor de leerlingenraad gekozen uit de groepen 4 t/m 8. Deze leerlingen vertegenwoordigen hun groep en mogen meebeslissen over het thema van de projectweek, de bestemming van het schoolreisje en het thema van het zomerfeest. Ook denken ze mee over regels en afspraken in school en op het schoolplein. Onder leiding van een teamlid hebben ze eens in de 4 á 6 weken een overleg.