https://moespot-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest SDG’s (sustainable development goals) | Stichting OPO-R De Moespot

SDG’s (sustainable development goals)

De Moespot werkt samen met andere scholen mee om duurzame ontwikkelingsdoelen te halen.
De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN). Kijk voor verdieping en meer op https://www.sdgnederland.nl
De doelen waarmee De Moespot zich als school met leerkrachten, ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen mee wil verbinden zijn de volgende drie:

  • Goede gezondheid en welzijn (nummer 3)
  • Kwaliteitsonderwijs (nummer 4)
  • Vrede, justitie, veiligheid en sterke publieke diensten (nummer 16)

Deze samenlevingsgerichte doelen geven een focus bij alle initia­tieven en projecten. Ze maken leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) bewust. Bovendien schept het een band als je samen aan een betere wereld werkt. De wereld van morgen. De wereld van het kind.